Intern begeleider

De intern begeleider (IB'er) is een specialist op het gebied van zorgverbreding en begeleidt leerkrachten en ouders van zorgleerlingen vanuit een deskundig inzicht in de achtergronden van leermoeilijkheden en leerstoornissen. De IB'er zorgt er ook voor dat zorgverbreding planmatig en gecoördineerd verloopt.

6x per jaar zijn er leerlingbesprekingen met de leerkracht en de IB'er om de voortgang door te bespreken. Er worden vervolgstappen uitgedacht en deze worden eventueel opgenomen in een hulpplan voor het kind.

Soms is het nodig om hulp van externen in te schakelen. De IB'er heeft contacten met de schoolverpleegkundige, ambulant begeleiders, orthopedagogen en logopedisten.
Ook gaat ze naar bijeenkomsten van het samenwerkingsverband. Dit is een overleg waarin alle intern begeleiders van een bepaalde regio met elkaar overleg hebben en elkaars expertise vergroten.

Onze intern begeleider is Diana ten Have. Bij eventuele vragen kunt u contact met haar opnemen.