Kwaliteit op Sjaloom

Onderwijsinspectie

De Inspectie voor het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de scholen. CBS Sjaloom zit in het basisarrangement. Een school krijgt een basisarrangement als de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school. 

WMK

Alle scholen van onze stichting Floreant werken met WMK. WMK is een kwaliteitsintrument; Het legt de basis voor een goede kwaliteitszorg. Door middel van verschillende vragenlijsten wordt de kwaliteit van school in kaart gebracht. Ieder jaar wordt de sociale veiligheid van de kinderen van de bovenbouw gemeten en 1 keer in de 2 jaar wordt er een ouder-, en leerlingetevredenheidspeiling gehouden.

En verder

We ontplooien diverse activiteiten om voortdurend onze kwaliteit te verbeteren: aan de hand van de planning in het schoolplan worden de onderwijsleermiddelen regelmatig vervangen en vernieuwd, zodat ze voldoen aan de eisen van deze tijd.