Variagroep

Leerlingen uit groep 7/8 waarbij ‘het leren door te doen’ wenselijk is, naast het reguliere aanbod op de school bieden wij de mogelijkheid om deel te nemen aan de Variagroep van Floreant.

In de Variagroep gaan de leerlingen een dagdeel per week met een gespecialiseerde leerkracht aan de slag met praktische opdrachten. Door middel van spelvormen, instructies en praktijkbezoeken wordt vorm gegeven aan de doe-activiteiten (bv. schilderen, houtbewerken, metaal bewerken, koken) om zo te komen tot leren.

De Variagroep in Dalfsen is gehuisvest op De BuitenSpiegel in Dalfsen. De Variagroep in Ommen is gehuisvest aan de Sandbergstraat 2a in Ommen.
Aanmelding voor de Variagroep wordt altijd in overleg met ouders gedaan. Er gelden bepaalde toelatingseisen voor de Variagroep, meer informatie hierover is verkrijgbaar via de intern begeleider.
Error rendering template