Actief leren

 

Bereiden we de leerlingen voor op de wereld waarin onze ouders leefden, op de huidige maatschappij, of bereiden we ze voor op de toekomst. Steeds meer kwam bij ons de overtuiging, dat we de kinderen moeten voorbereiden op de toekomst.
Ons onderwijs had verandering nodig. We misten betrokkenheid en een actieve leerhouding bij de kinderen. Ook wilden we meer tegemoet komen aan de verschillende onderwijsbehoeften.

Welke kennis, vaardigheden, attitudes en persoonskenmerken hebben kinderen nodig om een bijdrage te leveren aan een betere, duurzame samenleving. De recente onderzoeken geven aan dat als je een optimaal leerresultaat wilt bereiken, je een actieve houding nodig hebt. Een innerlijke betrokkenheid bij de leerkrachten en de leerlingen. De activiteit moet betekenisvol zijn voor de kinderen. Voorheen waren we vooral aan het lesgeven en de kinderen waren aan het luisteren (passieve houding), nu creëren we door ons aanbod een rijke leeromgeving waarin kinderen actief leren.

Wij richten ons op een verbinding tussen ons concept "Actief Leren", het ontwikkelen van de "Hogere Orde Denkvaardigheden" bij alle kinderen en de "21st Century Skills", om zo de mogelijkheden en talenten van de leerlingen optimaal tot ontplooiing te laten komen.

In de praktijk ziet dat er als volgt uit: Bij ons op school werken we drie middagen in de week groepsdoorbrekend aan de wereldoriëntatie- en creatieve vakken. De middagen zijn thematisch van opzet. De kinderen kiezen uit het aanbod. Elk kind is uniek en kiest anders uit het aanbod. We houden hier rekening mee door een grote verscheidenheid in aanbod. We bieden een rijke leeromgeving zodat kinderen uitgedaagd worden om te leren. Om de maatschappij in school te halen en de maatschappij in te gaan hebben we gastworkshops en excursies. De kinderen krijgen inzicht in hun eigen leerproces door de leerlijnen op kindniveau voor de wereldoriëntatie vakken en door reflectie in portfoliogesprekken. De resultaten zijn goed. Op de eindtoets scoren we al jaren op of boven het landelijk gemiddelde. Op deze website is bij "kinderen" te zien aan welk thema we op dat moment werken.