Plusklas

Met het onderwijsaanbod op onze scholen proberen wij af te stemmen op de (leer)behoeften van de leerling. Voor leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn, bieden wij de mogelijkheid om deel te nemen aan de Plusklas van Floreant. De Plusklas in Dalfsen is gehuisvest op de locatie De BuitenSpiegel in Ankum. Leerlingen die de Plusklas bezoeken, doen dit één dagdeel per week.

Aanmelding voor de Plusklas wordt altijd in overleg met ouders gedaan. Er gelden bepaalde toelatingseisen voor de Plusklas. Meer informatie hierover is verkrijgbaar via de intern begeleider.