Remedial Teaching 

De zorg en de zorgstructuur zijn heel belangrijk binnen Sjaloom. Ouders en leerlingen mogen verwachten van ons, als school, dat we specialisme in huis hebben om onderwijs te kunnen bieden dat voldoet aan de specifieke behoeften van de leerling.
De zorgstructuur op school is nauw verbonden met de visie van de school.
Voor alle leerlingen is het goed te ervaren dat niet iedereen dezelfde capaciteiten en talenten heeft, maar evenzo goed wordt gerespecteerd om wie hij of zij is.

Bij ons op school zijn de groepsleerkrachten de eerst verantwoordelijken voor de leerlingen. Zij werken dagelijks met de leerlingen en kunnen als eerste opvallende veranderingen bij de leerlingen signaleren. Ook kunnen de ouders bij de groepsleerkrachten terecht, wanneer er zich problemen voordoen bij de kinderen.

Door middel van onder andere jaarlijks terugkerende observaties en toetsen volgen we de ontwikkeling van het kind. Wanneer leerlingen hoger of lager dan het landelijk gemiddelde scoren op deze toetsen wordt er intern overlegd hoe de leerling in kwestie het beste kan worden geholpen.
De hulpvraag van de leerling vastgesteld, doelen worden gesteld en er wordt een aanpak gekozen. Op Sjaloom worden ouders betrokken in dit proces.

De begeleiding van de leerlingen binnen dit zorgtraject, gebeurt zowel in de klas als daarbuiten en vindt meestal plaats in groepsverband.