Passend onderwijs

 

Een kort uitleg over wat passend onderwijs inhoudt. (klik hier om meer te lezen over passend onderwijs op de website van Rijksoverheid.)

Vanaf 1 augustus 2014 heeft de basisschool zorgplicht. En worden procedures rondom de leerlingenzorg op de basisschool veranderd. Sommigen ouders zijn hier erg blij mee. Het wordt mogelijk om meer kinderen thuis nabij onderwijs te geven. Anderen hebben bezwaren, omdat ze het beter vinden als kinderen onderwijs krijgen in een omgeving waar ze kunnen optrekken met leerlingen van hetzelfde niveau.

Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht. Daar merkt u doorgaans niet veel van.
De meeste leerlingen die onderwijs krijgen op een basisschool kunnen prima uit de voeten met de
lesstof en maken een normale ontwikkeling door. Sommige kinderen hebben hier moeite mee en hebben meer tijd, aandacht of ander materiaal nodig. De basisschool kan hierbij advies krijgen van specialisten uit het samenwerkingsverband.
De interne begeleiders van de scholen komen regelmatig bij elkaar om allerlei onderwerpen rondom de leerlingenzorg te bespreken.
Ook worden er cursussen gegeven om meer deskundigheid op de basisscholen te krijgen. Met deze extra hulp kan de school extra ondersteuning geven aan leerlingen.
Maar toch kan het nodig zijn dat een leerling naar een andere school gaat. Voordat uw kind daar naar toe kan moet het worden aangemeld bij het Commissie, Arrangeren en Toewijzen (CAT) van het samenwerkingsverband.

Passend onderwijs is in ontwikkeling; we blijven deze ontwikkeling nauwlettend volgen.