Meerbegaafdheid

Een heldere schoolvisie op meerbegaafdheid, het herkennen van meerbegaafdheid, aanpassingen in het onderwijsaanbod en een goede communicatie met ouders worden steeds hoger op de agenda geplaatst. En terecht. Want alleen zo kunnen meerbegaafde kinderen excelleren en hun talent ontwikkelen.

Door middel van onder andere jaarlijks terugkerende observaties en toetsen volgen we de ontwikkeling van het kind.
Wanneer leerlingen ruim hoger dan het landelijk gemiddelde scoren op deze toetsen wordt er intern overlegd hoe de leerling in kwestie het beste kan worden geholpen. Deze verrijking kan binnen de klas zijn met de verrijkingsstof van de methodes of buiten de klas met behulp van levelwerk.

Onze meerbegaafdheidspecialist is Diana ten Have.