WO

Het thema waar we nu aan werken is: op dit moment werken we niet aan thema. 

WO staat voor wereldoriëntatie. Drie middagen in de week gaan de kinderen bezig met verschillende opdrachten binnen een thema. De vakken die hierin aan bod komen zijn: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en kunstzinnige oriëntatie. 
 
Een WO thema is onderverdeeld in twee kleuren; geel en groen. Onder deze twee kleuren vinden de kinderen de opdrachten die ze tijdens het thema maken. Geel is voor groep 4,5 en 6. Groen is voor groep 6,7 en 8.