Veiligheidsplan

Hier vindt u het veiligheidsplan van onze school.

Het veiligheidsplan is verzameling van documenten rondom fysieke, mentale en sociale veiligheid in de school. In het veiligheidsplan staan verschillende protocollen, een aantal voorbeelden hiervan zijn:

- Anti-pestprotcol
- Privacywetgeving
- Afspraken rondom bedrijfshulpverlening
- Medicijnverstrekking
- Verkeersveiligheid

Het veiligheidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en vierjaarlijks grondig geëvalueerd, hierbij is ook de medezeggenschapsraad betrokken.