Sjaloom is een christelijke school

Wij zijn een christelijke school. Wij geloven dat God de wereld en alles wat leeft heeft gemaakt. Zijn liefde is zichtbaar geworden in Jezus. Liefde voor God en elkaar mogen we de kinderen laten zien op school: ieder kind is geliefd, uniek gemaakt en heeft gaven en talenten.

Ieder kind mag zich op school veilig, geborgen en geaccepteerd voelen. De waarde van je naaste liefhebben wordt zichtbaar in het omgaan met elkaar: we hebben oog voor elkaar in de klas, als team en ook in contact met ouders.

Belangrijke waarden zijn vertrouwen, eerlijk zijn en zorgen voor elkaar en voor de wereld om ons heen. Op school is één van onze kernwaarden betrokkenheid, dat is wat we belangrijk vinden in de klas maar ook daarbuiten. We willen op Sjaloom naast elkaar staan en van en met elkaar leren.

Een andere kernwaarde binnen Sjaloom is welbevinden. Welbevinden is een geheel van aspecten, waarin gekeken wordt naar de mate van mentaal, sociaal en fysiek functioneren van het kind. Deze drie componenten zijn bepalend voor hoe een kind zich voelt.

Op onze school is iedereen welkom, je mag zijn/worden wie je bent, dat mag je laten zien. We accepteren elkaar, iedereen is anders. Niemand is als jij.