Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat alle informatie rondom de ondersteuningsstructuur op onze school. Er staat in beschreven op welke wijze wij de ontwikkeling van kinderen volgen en welke stappen er worden ondernomen als een kind een snellere ontwikkeling of stagnatie laat zien.

Het SOP wordt jaarlijks geactualiseerd en eens per vier jaar grondig geëvalueerd met de medezeggenschapsraad.