Schooltijden

Vanaf 08:00 uur zijn de kinderen welkom in school. In de klas mogen ze dan een activiteit doen. Dit kan zijn lezen in de leeshoek, tekenen/ kleuren aan hun tafel of een spelletje met een andere leerling bijvoorbeeld.

Op CBS Sjaloom hanteren wij een continurooster. Alle kinderen blijven tussen de middag op school eten onder begeleiding van de groepsleerkracht. Samen wordt er dan gegeten en er wordt bijvoorbeeld voorgelezen of naar het jeugdjournaal gekeken.

Ochtendpauzes voor groep 3 tot 8 elke dag:
Van 09:30 tot 09:40: Allemaal naar buiten voor spel en beweging.
Van 10:40 tot 10:50: Fruit eten en spelen.

Middagpauze elke dag:
Van 12:00 tot 12:45: Na het eten mogen de kinderen kiezen of ze binnen een activiteit willen doen of buiten.


Groep 1

Maandag: 08:30 - 14:45
Dinsdag, donderdag en vrijdag: 08:30 - 12:00
Woensdag: 08:30 - 12:15

Groep 2 t/m 4

Maandag, dinsdag en vrijdag: 08:30 - 14:45
Donderdag: 08:30 - 12:00
Woensdag: 08:30 - 12:15

Groep 5 t/m 8

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08:30 - 14:45
Woensdag: 08:30 - 12:15

Het totale aantal uren groep 1 t/m 4 is 3528,5 uur.
Het totale aantal uren groep 5 t/m 8 is 4034,4 uur.