Toetsing en opbrengsten

Kleuters
Het ontwikkelingsproces van de kinderen van groep 1 en 2 wordt door het kleutervolgsysteem DORR bijgehouden.
DORR staat voor dagelijks observeren, registreren en rapporteren. Wilt u meer weten over DORR klik hier
Leerlingvolgsysteem Parnassys
De leerlingen van groep 3 t/m 8 worden naast de methodegebonden toetsen regelmatig getoetst met landelijk erkende genormeerde toetsen. Er wordt vooral gebruik gemaakt van Cito toetsen.
De resultaten worden systematisch vastgelegd in een leerlingvolgsysteem. Aan de hand van de vastgelegde gegevens kan het onderwijs bijgestuurd of gewijzigd worden.
ZIEN
Van groep 3 t/m 8 gebruiken we het observatiesysteem ZIEN! Hiermee brengen we het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen systematisch in kaart. ZIEN! geeft inzicht in de eventuele ondersteuningsvragen op het gebied van het sociaal-emotioneel functioneren en helpt ons om het gedrag van het kind beter te begrijpen. Indien nodig kunnen we met de leerling aan de slag met de concrete handelingssuggesties die het systeem biedt, hierbij kunnen we de eventuele sterke kanten van een kind benutten, want ook hierin geeft ZIEN! inzicht. Zo wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling bevorderd. Wilt u meer weten over ZIEN! klik hier
NSCCT
De leerlingen van groep 4 en 6 krijgen de “Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test” (NSCCT). Deze test vergelijkt de scores niet met het landelijk gemiddelde, maar met de capaciteiten van het kind zelf. Als je deze test naast de landelijk genormeerde toetsen legt wordt het duidelijker of een kind op z’n tenen loopt of dat het meer zou kunnen presteren. Wilt u meer weten over de NSCCT klik hier
Groep 8
Groep 8 doet mee aan de landelijke CITO eindtoets. Een eindtoets is wettelijk verplicht. We gebruiken deze toets ook om te zien hoe de school ten opzichte van het landelijke gemiddelde scoort. Daarnaast wordt nog een begaafdheidstest (NIO) en de schoolattitudevragenlijst met de SAQI afgenomen.
De prestaties van de leerlingen aan het einde van de schoolperiode liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingen mag worden verwacht. De kinderen gaan naar het voortgezet onderwijs in Zwolle, Ommen, Nieuwleusen en Staphorst.
In de afgelopen drie jaren waren de resultaten van de eindcito elke keer boven het landelijk gemiddelde.