Floreant

Floreant, stichting voor Christelijk Primair Onderwijs in het Vechtdal.
Op 1 januari 2017 zijn de verenigingen PCO Dalfsen e.o. en PCO Ommen e.o. gefuseerd tot een nieuwe onderwijsorganisatie: Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs in het Vechtdal. Per 1 november 2017 heeft de stichting een nieuwe naam gekregen: Floreant. De naam is latijn voor "moge zij bloeien".

Het onderwijsdoel van de stichting is zich vanuit de christelijke identiteit te richten op de optimale
ontwikkeling en ontplooiing van kinderen. Wij willen hen veilig en vertrouwd voorbereiden op een plek in de maatschappij en hen o.a. hiertoe de 21ste-eeuwse vaardigheden bijbrengen/aanleren.
Deze competenties hebben de leerlingen nodig om straks succesvol te kunnen deelnemen aan de maatschappij van de toekomst. Een hele verantwoordelijke taak, die wij allen op ons hebben genomen. U, als ouders/verzorgers zijn hierbij ook erg belangrijk. Wij willen onze doelen graag samen met u bereiken.

Dhr. John Wind is voorzitter van het College van Bestuur.

Klik hier om naar de website van stichting Floreant te gaan.

Error rendering template